bài baccarat Ông Trịnh Xuân Hà


bài baccarat Ông Trịnh Xuân Hà - Tổng Giám đốc
  • Năm 2000: Tốt nghiệp Đai Học Luật Tp.HCM chuyên ngành Luật Quốc Tế và Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Tp.HCM chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu.
  • Thạc sỹ Quản Lý Kinh Tế theo chương trình hợp tác đào tạo Cao Học Việt  Bỉ.
  • Từ năm 2002 đến 5/2021: Làm viêc cho Tập đoàn Cotec Group, ở nhiều vị trí và vai trò khác nhau ở các mảng của Tập đoàn.
  • Đến với IMG từ  tháng 6/2021: Từ một Phó TGĐ phụ trách Khối Vận hành, bằng tất cả nỗ lực học hỏi và kiến thức uyên sâu của bản thân, ông Hà hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc IMG.
  • Tweet

TÌM KIẾM SẢN PHẨM