trò chơi baccarat Công ty Cổ phần IMG Phước Đông

Công ty Cổ phần IMG Phước Đông

Nhận thấy sự dịch chuyển của các ngành công nghiệp đang tập trung vào châu Á, nhận thấy các nhà đầu tư đang rút khỏi Thái Lan, Trung Quốc và chuyển hướng vào Việt Nam. Chủ tịch Lê Tự Minh đã đầu tư khu công nghiệp IMG Phước Đông và thành lập IMG Phước Đông.

Khu công nghiệp Cầu cảng IMG Phước Đông có diện tích 128.8 ha tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 Vốn điều lệ: 475.6 tỷ đồng

Cơ cấu vốn:

  • IMG chiếm 99,9% cổ phần

Cơ cấu tổ chức:

  • Chủ tịch: Ông Lê Tự Minh (người quyết định các chiến lược phát triển của công ty)
  • Tổng Giám đốc: Ông Hồ Văn Trí
Công tác xã hội: Tích cực đóng góp về quỹ khuyến học, học bổng, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo đối với địa phương
  • Tweet

TÌM KIẾM SẢN PHẨM