Baccarat chênh lệch giá Công ty Cổ phần Đầu Tư MHL

Baccarat chênh lệch giá Công ty Cổ phần Đầu Tư MHL (tiền thân là Công ty Cổ phần ACC-Thăng Long)

Công ty Cổ phần đầu tư MHL sở hữu khu đất 9,000 m2 ở trung tâm Thành phố Hà Nội. Xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng và khu chung cư cao cấp Artemis với tổng diện tích xây dựng trên 100.000 m2.

Vốn pháp định 100 tỷ

Cơ cấu vốn:

  • IMG góp 85%
  • SIMG góp 11%
Cơ cấu tổ chức:
  • Từ 2007-2018: Ông Lê Tự Minh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
  • 2019: Ông Lê Tự Minh giao cho ông Đoàn Thành Nhân là Tổng giám đốc Công ty
  • 2020: Ông Trần Quang Huy giữ chức Tổng giám đốc Công ty
  • 10/2020: Đổi tên thành Công ty CP Đầu tư MHL
  • 10/2021: Ông Trịnh Xuân Hà giữ chức Giám đốc và người đại diện Pháp luật
  • 11/2022: Ông Võ Đông Tùng giữ chức Giám đốc và người đại diện Pháp luật
  • Tweet

TÌM KIẾM SẢN PHẨM