Trang web Baccarat Ma Cao Bà Lê Thùy Linh

Trang web Baccarat Ma Cao Bà Lê Thùy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT:

Trang web Baccarat Ma Cao Bà Lê Thùy Linh tốt nghiệp MBA tại Đại học Babson năm 2016 và là cử nhân đại học Texas Christian, Hoa Kỳ. Với nền tảng gia đình vững chắc cùng tinh thần không ngừng học hỏi, bà Lê Thùy Linh hội tủ đầy đủ yếu tố để trở thành một doanh nhân trẻ, thế hệ F2 tài năng trong gia đình. Bà Linh hiện tại là phó chủ tịch HĐQT IMG, trước đó bà Linh đã trải qua vị trí giám đốc dự án tại Công ty Technium ở Hoa Kỳ .

Quá trình học tập và làm việc:

-    Tốt nghiệp đại học Texas Christian năm 2011
-    Tốt nghiệp khoá học tiếng Trung tại Beijing Language Culture University năm 2012
-    Tốt nghiệp MBA tại đại học Babson năm 2016
-    Từ 2015-2017, giám đốc dự án tại Công ty Technium ở Hoa Kỳ.
-    Hiện tại là phó chủ tịch HĐQT IMG.

  • Tweet

TÌM KIẾM SẢN PHẨM